DVLottery.me giúp bạn trúng xổ số Thẻ xanh. Chúng tôi đã thu thập các công cụ cần thiết để tăng cơ hội chiến thắng của bạn: trình giả lập mẫu đơn đăng ký và dịch vụ web tạo ảnh xổ số thẻ xanh phù hợp sẽ được chấp nhận.

Rèn luyện kỹ năng xổ số DV của bạn

Đào tạo điền vào mẫu Xổ số DV miễn phí 365 ngày một năm cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với nó. Nhận kết quả dưới dạng PDF và sử dụng nó làm tài liệu tham khảo hoặc chia sẻ liên kết cho biểu mẫu hoàn chỉnh của bạn với gia đình hoặc cố vấn của bạn.

Phần một - Thông tin gia nhập
1. Tên
Nhận một bức ảnh Xổ số DV chính xác

Nhận một bức ảnh phù hợp cho Chương trình Xổ số Thẻ Xanh (DV) trực tuyến tại VisaFoto.com, đáp ứng tất cả các yêu cầu chính thức và đảm bảo được chấp nhận. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn chỉ vì một bức ảnh không thành công. Visafoto.com là dịch vụ trực tuyến hàng đầu về ảnh visa Mỹ, ảnh Xổ số DV và ảnh hộ chiếu Mỹ đã giúp hàng trăm nghìn người có ảnh của họ.

Correct photo for Green Card Lottery
Công cụ kiểm tra ảnh xổ số DV

Công cụ miễn phí này xác minh nếu ảnh của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu ảnh Xổ số Thẻ xanh

Kiểm tra ảnh xổ số DV của bạn
Hãy để bạn bè của bạn biết về DVLottery.me

Bạn sẽ chia sẻ một liên kết chung cho dvlottery.me sẽ không có dữ liệu cá nhân của bạn trong đó.

Facebook Twitter