Tác giả DVLottery.me 2020-01-03

Xổ số DV 2022 sẽ được tổ chức vào năm 2020?

Trong bài đăng trên blog rất ngắn này, chúng tôi cho biết Xổ số Visa Đa dạng 2022 sẽ thực sự được tổ chức vào năm 2020 và ngày của nó sẽ là ngày nào.

Xổ số Visa Đa dạng 2022 sẽ được tổ chức vào năm 2020?

Có, Xổ số DV 2022 sẽ được tổ chức vào năm 2020 như thường lệ.

Xổ số Visa đa dạng 2022 ngày là gì?

Xổ số DV 2022 sẽ hoạt động từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020. Lưu ý, những ngày này là sơ bộ và có thể thay đổi. Bộ Ngoại giao sẽ công bố các ngày vào khoảng 28-30 tháng 9 năm 2020.