Tác giả DVLottery.me 2020-06-04

Xổ số DV và coronavirus (COVID-19)

Đại dịch sẽ ảnh hưởng đến các thành viên của xổ số DV-2021 hiện tại và Xổ số DV 2022 sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2020?
Do dịch coronavirus, tất cả các quy trình cấp thị thực không khẩn cấp đã bị đình chỉ. Tại thời điểm này, những người tham gia Xổ số DV lo lắng rằng họ sẽ không thể vượt qua các cuộc phỏng vấn trước thời hạn. Cũng có những nghi ngờ về xổ số tiếp theo.
Hãy bắt đầu với tin tốt: không có cách nào hợp pháp để đình chỉ hoặc ngừng hoàn toàn Xổ số DV. Nhưng hiện tại, các nguồn tài nguyên của Bộ đang được sử dụng để ứng phó với đại dịch COVID-19 và được ưu tiên hỗ trợ cho các công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đó là lý do tại sao thông báo của người trúng xổ số Visa Đa dạng cho DV-2021 đã bị hoãn từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2020.
Lý do chính cho việc hoãn là vì gần 13.000 nhân viên USCIS đã được yêu cầu làm việc tại nhà để làm chậm sự lây lan của đại dịch. Nhưng theo báo cáo, USCIS sẽ tiếp tục hoạt động hoàn chỉnh trước ngày 4 tháng Sáu. Không có sự chậm trễ nào nữa được công bố.
Để tìm hiểu xem bạn có nằm trong số 50.000 người chiến thắng hay không, bạn sẽ phải truy cập trang web Kiểm tra trạng thái Entrant tại https://www.dvlottery.state.gov/ESC/. Hạn chót để kiểm tra tình trạng và xác minh cuộc hẹn là ngày 30 tháng 9 năm 2020.
Hãy chuẩn bị cho sự chậm trễ có thể của các cuộc phỏng vấn và xử lý Thẻ xanh. Hiện tại các cuộc phỏng vấn DV-2021 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Đăng ký trực tuyến cho chương trình thị thực đa dạng năm 2022 sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2020. Ngày dự kiến của hạn chót nộp đơn là ngày 6 tháng 11 năm 2020.
Hiện tại không có lý do chính thức nào để Xổ số DV bị hủy!