Tác giả DVLottery.me 2022-03-21

Kết quả xổ số DV 2023

Bạn đã đăng ký Xổ số Thị thực Đa dạng cho năm tài chính 2023 và băn khoăn về cơ hội của mình? Bài viết này sẽ giải thích cách người trúng thưởng Xổ số DV được chọn, cách kiểm tra kết quả Xổ số Thẻ xanh và khi nào thì kiểm tra.

Ngày kết quả xổ số DV 2023

Kết quả Xổ số DV cho năm tài chính 2023 sẽ có từ ngày 8 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Nếu bạn đã nộp đơn cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, bạn có thể thắc mắc khi nào kết quả xổ số Thẻ Xanh cho năm 2022 sẽ ra mắt. Bạn thực sự đang nộp đơn cho năm tài chính 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Trong trường hợp này, nếu bạn đến đây để tìm kiếm kết quả Xổ số Thẻ xanh vào ngày 2022, câu trả lời cũng giống như bạn: Ngày 8 tháng 5 năm 2022 đến hết Ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Soi cầu kết quả xổ số DV 2023

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thông báo cho những người tham gia Xổ số DV về việc họ có trúng xổ số hay không. Do đó, bạn phải tự mình kiểm tra trên trang web chính thức của Xổ số DV: https://dvprogram.state.gov
Nhấp vào 'Kiểm tra trạng thái', tiếp tục và điền vào biểu mẫu yêu cầu: điền số xác nhận, họ và năm sinh của bạn.
Nếu một người tham gia không được chọn là một trong những người chiến thắng xổ số, trang web sẽ hiển thị rằng người tham gia "CHƯA ĐƯỢC CHỌN". Nếu đây là trường hợp của bạn, bạn không nên vội vàng loại bỏ số xác nhận của mình ngay lập tức và lưu trữ nó cho đến khi kỳ đăng ký tiếp theo đến. Lời khuyên này đặc biệt có liên quan vì các vấn đề kỹ thuật đã từng xảy ra trên trang web này trong quá khứ, cũng như trường hợp của năm 2014, trong đó một số người tham gia đã thấy kết quả của họ thay đổi sau lần công bố đầu tiên.
Nếu bạn là một trong những người may mắn, bạn sẽ thấy "bạn đã được chọn ngẫu nhiên để xử lý thêm trong Chương trình Thị thực Nhập cư Đa dạng" trên trang web. Chúc mừng! Bây giờ, hãy lưu số hồ sơ của bạn và tiếp tục nộp đơn xin thị thực.
Điền vào biểu mẫu đơn DS-260 của bạn tại https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms/ds-260-faqs.html và đợi cuộc hẹn phỏng vấn của bạn. Ngày hẹn phỏng vấn của bạn phụ thuộc vào số hồ sơ của bạn, được tạo tự động. Số hồ sơ càng nhỏ, bạn càng có thể vượt qua cuộc phỏng vấn sớm hơn. Bạn nộp mẫu đơn DS-260 sớm bao lâu hay kiểm tra kết quả không quan trọng.

Cách chọn người trúng thưởng Xổ số DV

Những người giành được Thẻ xanh năm 2022 (hoặc, như chúng tôi đã giải thích ở trên, năm 2023), cũng như các năm khác, được chọn bằng cách chọn ngẫu nhiên trên máy tính.

Không thể dò kết quả Xổ số DV 2023?

Nếu bạn thấy rằng trang web Xổ số DV chính thức không hoạt động, đừng lo lắng! Đặc biệt trong những ngày đầu tiên thông báo, trang web nhận được rất nhiều lượt truy cập từ những người tham gia muốn biết liệu họ có trúng xổ số Thị thực Đa dạng hay không.
Bạn có thể quay lại sau một vài ngày và kiểm tra lại. Khi bạn kiểm tra kết quả không ảnh hưởng đến việc bạn có được chọn hay không, vì vậy không cần phải vội vàng. Chỉ cần đảm bảo bạn không quên khoảng thời gian cho thông báo (ngày 8 tháng 5 năm 2022 一 ngày 30 tháng 9 năm 2023).