Công cụ kiểm tra ảnh xổ số DV

Công cụ miễn phí này xác minh nếu ảnh của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu ảnh Xổ số Thẻ xanh

Tải ảnh của bạn lên

Nhận một bức ảnh Xổ số DV chính xác

Nhận một bức ảnh phù hợp cho Chương trình Xổ số Thẻ Xanh (DV) trực tuyến tại VisaFoto.com, đáp ứng tất cả các yêu cầu chính thức và đảm bảo được chấp nhận. Đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn chỉ vì một bức ảnh không thành công. Visafoto.com là dịch vụ trực tuyến hàng đầu về ảnh visa Mỹ, ảnh Xổ số DV và ảnh hộ chiếu Mỹ đã giúp hàng trăm nghìn người có ảnh của họ.

Nhận ảnh của bạn sau 2 giây