Tác giả DVLottery.me 2022-09-27

Quy tắc hộ chiếu xổ số DV

Vì nó là một tài liệu nhận dạng quan trọng, hộ chiếu là một trong những khía cạnh lớn nhất cần tập trung trong các vấn đề nhập cư. Còn xổ số Diversity Visa thì sao? Tìm hiểu ở đây.

Xổ số DV 2024 có cần phải có hộ chiếu không?

Theo một phán quyết gần đây, những người đăng ký xổ số DV không cần phải có hộ chiếu khi nộp đơn trực tuyến. Hộ chiếu đã là một điểm khó khăn đối với một số người nộp đơn, vì họ cảm thấy khó khăn và tốn kém để có được hộ chiếu trong khoảng thời gian cần thiết để nộp đơn rút thăm, vì vậy phán quyết này được hoan nghênh hơn cả.

Làm thế nào để đăng ký Xổ số DV mà không cần hộ chiếu?

Câu trả lời cho câu hỏi này đề cập đến xổ số DV cho năm 2024, người đăng ký sẽ mở vào đầu quý cuối cùng của năm 2022 (đầu tháng 10 đến đầu tháng 11).
Các ứng dụng được thực hiện trực tuyến. Ngay cả khi các ứng dụng không yêu cầu hộ chiếu hiện nay, chúng vẫn được thực hiện trên trang web xổ số DV chính thức của Bộ Ngoại giao: https://dvprogram.state.gov/. Tại đó, bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi và nộp các tài liệu cần thiết.

Tôi có thể đăng ký xổ số DV với hộ chiếu hết hạn không?

Khi cần hộ chiếu để đăng ký xổ số DV, bạn phải nộp đơn với hộ chiếu hợp lệ. Điều đó có nghĩa là nó không nên hết hạn.
Bây giờ, vì hộ chiếu không còn là yêu cầu để nộp đơn, câu hỏi được đặt ra là: đơn giản là bạn không cần bất kỳ hộ chiếu nào để nộp đơn. Tuy nhiên, để thực sự nhận được thị thực nếu bạn trúng số, bạn sẽ phải sử dụng hộ chiếu hợp lệ.

Các yêu cầu thiết yếu về hộ chiếu xổ số DV là gì?

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, hộ chiếu không còn là yêu cầu bắt buộc để tham gia xổ số DV 2024. Nó sẽ cần thiết khi bạn giành được và xử lý thị thực của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể suy ra những đặc điểm nào của hộ chiếu là cần thiết: (*) Hộ chiếu còn giá trị, có ngày tháng rõ ràng: hộ chiếu cần còn giá trị để xin thị thực; (*) Thể hiện danh tính cá nhân; (*) Chứng minh quyền công dân của người nộp đơn, đây là yêu cầu quan trọng để nộp đơn.

Tôi đã đổi hộ chiếu sau khi vào Xổ số DV. Tôi nên làm gì nếu tôi giành được thẻ xanh?

Vì bản thân hộ chiếu không phải là một phần của ứng dụng, bạn không cần phải lo lắng nếu bạn đã thay đổi hộ chiếu của mình trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu xổ số cho đến khi thông báo. Điều quan trọng là hộ chiếu của bạn phải hợp lệ khi bạn nhận được thị thực.
Nếu thay đổi hộ chiếu của bạn bao gồm thay đổi tên, có nghĩa là tên trên hộ chiếu của bạn khác với đơn đăng ký, bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ chứng minh rằng bạn đã thực hiện thủ tục này và chứng minh danh tính của mình.

Tôi có thể sử dụng ảnh hộ chiếu của mình cho Xổ số DV không?

Câu trả lời phụ thuộc vào chính xác bức ảnh mà bạn đang đề cập đến.
Ảnh được sử dụng cho các ứng dụng xổ số DV không được cũ hơn sáu tháng và có chất lượng cao. Nếu ảnh hộ chiếu của bạn cũ hơn ảnh đó, nó không thể được sử dụng để đăng ký. Nếu bạn đang đề cập đến bản quét chân dung trên hộ chiếu của mình, thì bạn cũng không nên sử dụng nó, vì bản quét có xu hướng có chất lượng thấp.
Dù bằng cách nào, ảnh hộ chiếu từ các quốc gia khác nhau có các yêu cầu khác nhau, vì vậy ảnh hộ chiếu từ quốc gia của bạn có thể không tuân thủ các thông số kỹ thuật của Hoa Kỳ.
Câu hỏi không phải là liệu ảnh hộ chiếu của bạn có thể sử dụng được hay không, mà vấn đề là nó có tuân thủ đầy đủ các thông số hay không. Bạn có thể xác thực miễn phí ảnh DV Lorrery của mình trực tuyến tại đây: https://vi.dvlottery.me/dv-lottery-photo-checker